Az élet egy befejezett, kész feladat, amelynek elviselésétől senki sem kíván idő előtt megszabadulni.
Végigélik az emberek az életüket, mint az esztendő különböző évszakai tökéletes bizonysággal következnek.
Mindenkinek van tavasza, piros nyara, hosszadalmasan ásító ősze, megnyugtató tele. Élet, amely pontosan
igazodik a kalendáriumhoz. Vannak fiatal napok, vannak öreg napok, jönnek és mennek ködök, szomorgó esők, májusok,
novemberek, jó és rossz kedvek, ájtatosságok és káromkodások, betegségek és ropogó egészségek. Senki sem
csodálkozik az életen, amint nem lep meg különösebben a tavasz áhítatos napsugara és nem váratlan az ősznek
mogorvasága. Bolond az, akinek nem tetszik, hogy elmúlik a nyár. Okos ember megnyugszik a tél hótakarója alatt,
az örökös némaságban, az emberhangtalan magányban.
Kr
                                                               Krúdy Gyula

Életútja

        1878. október 21-én Krúdy Gyula (ügyvéd) és Csákányi Julianna (cselédlány) gyermekeként született Nyíregyházán a mai Szent István utca 8. számú házban. Szülei csak később házasodtak össze.

        1883. Már 5 évesen megkezdte az elemi iskolát szülővárosában. 4 osztályt végzett.

         1887. Szatmárnémeti – a gimnázium 1. osztálya.

        1888. Podolinban (Poprád partján lévő szepességi város) a piarista algimnáziumban végzi a 2. 3. 4. osztályt. Cseregyerekként került ide, életre szóló élményt ad az itt töltött 3 év ( Szindbád)

        1891. Nyíregyháza – evangélikus főgimnáziumban tanul négy évig. Sokat olvas: Dickens, Byron, Victor Hugó, Puskin, Jókai, Mikszáth műveit. Itt születik meg az elhatározása, hogy író, újságíró akar lenni. Diáklapot szerkeszt: Nagy Dob; Gimnáziumi Hírmondó

        1892. A Szabolcsi Szabadsajtóban megjelenik első írása: Miért ölte meg Káin Ábelt?  Egyre aktívabb író, az érettségi előtti 9 hónapban 90 novellája jelenik meg nyomtatásban.

        1894. Titokban Debrecenbe szökött, mert a Debreceni Ellenőr című újságnál riporteri  munkát kap, de apja hatására visszatér a gimnáziumba.

        1895. Az érettségi után 3 hónapig dolgozik a Debreceni Ellenőr című újságnál, majd Nagyváradon a Szabadság című folyóiratnál.

        1896. Pest, szépíróként keresi kenyerét, egyre több írása jelenik meg (havonta 7-8), bohém, önpusztító életet élt, így állandó anyagi problémái voltak.

        1899. Házassága Spiegler Bella írónővel, 4 gyermek született, életmódja miatt később kapcsolatuk megromlott.

        1919. Válás, 2. Házasság: Rózsa Zsuzsa, lányuk: Krúdy Zsuzsa

        1926. Betegség, szanatórium

        1930. Baumgarten-díj

        1933. halála

Munkássága:

Krúdy Gyula monumentális életművet hagyott hátra.( 3000 novella, 60 regény, számos színdarab, publicisztikai írások sokasága).

A Nyugat idején alkotott, de művészeti szempontból magányos, egyéni, művilága sajátos:

Ø     lírai színezetű epika, ahol meghatározó elem a nosztalgia, az emlékezés

Ø     sajátos időkezelés jellemzi, a jelen és a múlt összefonódása révén az időtlenség az uralkodó (párhuzam: Proust, Joyce munkásságával)

Ø     munkássága a romantikán alapszik, de impresszionista-szecessziós jegyek, olykor naturalista, szimbolista vonások is megjelennek, sőt az expresszionizmus és szürrealizmus is áthatja műveit

Ø     elődei, hatások:

o       Jókai elbeszélésmódja

o       Mikszáth anekdotikus történetei

o       Puskin és Dickens


Ugrás a lap tetejére
       
Készítette: M.T, O.I, T.G